מנוי למגזין גנים


אין תחליף למגזין המודפס. נוח להרגיש את הדפים, לדפדף, ולא להיות ממוקדים במסך. אבל לכל מנויה יש גם אפשרות לצפות בגליונות מכל מקום, בעזרת המגזין הדיגיטלי. ולכן, כל מנויה מקבלת גם את המגזין המודפס וגם את המגזין הדיגיטלי. סה"כ 8 מגזינים בשנה. כ-74 עמודי כרומו, מעוצבים ברמה גבוהה, עם קודים לסריקה אשר מפנים למקורות הרלוונטיים ברשת, בדיוק כמו במגזין הדיגיטלי. אחת לחודש וחצי אנו שולחים הודעת וואטסאפ ומייל לכל מנויה, עם קישור לצפייה ישירה במגזין הדיגיטלי, ובמקביל אורזים לה את המגזין האיכותי המודפס למשלוח בדואר.