למי מגזין גנים מתאים?
בגדול, לכל מי שעוסק בחינוך לגיל הרך.
ובפירוט:
לגננות עירייה מכל סוג, למנהלי מסגרות לגיל הרך, מובילות כיתה, סטודנטיות בתחום, ואף למורות לכיתות א' ו-ב'- תמיד יימצאו רעיונות, פיתוח והשראה עבורן.
לא כל התוכן מותאם לחינוך מיוחד, אך חלקו בוודאי ישמש את גננות החנ"מ. 

למי המגזין מתאים?